Македонското еколошко друштво во соработка со Еуронатур од Германија втора година по ред го организира фото конкурсот на тема “Балкански зелен појас”.
Балканскиот зелен појас е дом на многу различни предели и див свет.
Затоа ги покануваме сите посетители и жители на Балканскиот зелен појас да
истражуваат и ди ни ги испратат своите приказни преку фотографија.
Повеќе информации за начинот и правилата на учество на фото конкурсот може да се најдат тука.

objava5-page-001The Macedonian Ecological Society, as part of the European Green Belt, together with Euronatur, Germany, is announcing the second Balkan Green Belt photo contest in Macedonia.
The Balkan Green Belt is home to many different landscapes and animals.
We welcome all visitors and residents of the Balkan green belt to explore it and send us their stories through pictures.
More details about the Contest entry and participation rules can be found in the leaflet. Please download the leaflet here.

Poster A2_BGB Photo Contest 2017-page-001

Start typing and press Enter to search