Оваа година се подготвуваме за календар посветен на неверојатната разновидност и убавина на дивите орхидеи во Македонија. Како и изминатите две години ќе ве поканиме да учествувате на фото конкурс на кој ќе се изберат победничките 12 фотографии за календарот.

Бидејќи дивите орхидеи не се наоѓаат или препознаваат лесно сакаме да ви помогнеме со неколку ресурси:

Нашата препорака за книга/водич е : Kühn, R., Pedersen, H., Cribb, P. (2019). Field Guide to the Orchids of Europe and the Mediterranean. Можете да ја најдете на следниот линк.

Еден едноставен сајт за препознавање и информирање за орхидеи е на следниот линк.

Куса анализа за распространетоста на видови на диви орхидеи во Македонија на овој линк.

Внимание! Собирањето диви орхидеи е генерално неприфатливо и нелегално во многу земји поради неколку причини:

Зачувување: Многу видови орхидеи се загрозени или им се заканува уништување на живеалиштата, прекумерно собирање и нелегална трговија. Орхидеите играат витална улога во екосистемите како опрашувачи и индикатори за целокупното здравје на екосистемот. Собирањето од дивината ги нарушува нивните природни популации и може да доведе до нивно опаѓање или целосно исчезнување.

Нарушување на живеалиштето: Собирањето на орхидеите од нивното природно живеалиште може да предизвика нарушување на деликатните екосистеми во кои опстојуваат. Орхидеите често имаат посебни односи со специфични опрашувачи, габи или други организми во нивната родна средина. Нарушувањето на овие односи може да има далекусежни еколошки последици.

Нелегална трговија: Орхидеите се особено ценети на пазарот за хортикултура, што доведува до значителна нелегална трговија со диви орхидеи. Оваа трговија придонесува за намалување на дивите популации и го загрозува опстанокот на ретки и уникатни видови. Учеството во илегалната трговија со диви орхидеи може да има тешки правни последици.

Ограничени стапки на преживување: Дивите орхидеи бараат сложени и специфични услови за раст, вклучувајќи специфични климатски услови, симбиотски односи со габите и прецизна достапност на хранливи материи. Пресадувањето во различна средина значително ги намалува нивните шанси за преживување, а повеќето собрани диви орхидеи умираат набргу по отстранувањето.

Алтернативи за зачувување: Наместо собирање диви орхидеи, напорите за зачувување се фокусираат на опстојување на нивните природни живеалишта, создавање заштитени подрачја и промовирање одржливо одгледување на орхидеи преку одговорни хортикултурни практики. Овие пристапи им овозможуваат на луѓето да уживаат во орхидеите, без да им наштетат на дивите популации. Важно е дивите орхидеи да се почитуваат и заштитат и нивните природни живеалишта за да се обезбеди нивно континуирано егзистирање и да се зачува здравјето на екосистемите од кои тие се дел.

 

Start typing and press Enter to search