Меурестиот козинец (Astragalus physocalyx) доби свој мурал во Богданци

18.05.20212 – По повод меѓународниот ден на диворастечки растенија – 18 мај, градскиот парк во Богданци се збогати со ѕиден мурал посветен на локалниот ендемит меурест козинец, што вирее [...]

Работилница во рамки на проектот „Зачувување на ендемичните растенија во Македонија“

На 25 февруари во Домот на културата во Богданци беше одржана информативна средба за пошироката јавност во општината Богданци за значењето и важноста од зачувувањето на растението меурест козинец [...]