Децата од шарпланинските села учеа за националниот парк Шар Планина и балканскиот рис

Над 100 ученици од прво до трето одделение од училиштата од шарпланинските села Вешала, Бродец и Шипковица во текот на април учеа за значењето на балканскиот рис и другите природни убавини на [...]

Руралните форуми мост меѓу локалното население и НП Шар Планина

Во рамки на проектот „Зајакнување на заедниците во регионот на Шар Планина за одржливо управување со Европскиот зелен појас“ МЕД во соработка со Центарот за едукација и развој и Јавната Установа [...]

До Китка во сеќавање на Љупчо Меловски

Најблиското семејство, соработниците, пријателите, студентите и почитувачите на Љупчо Меловски, во негова чест и сеќавање ја искачија планината Китка. Македонското еколошко друштво во соработка [...]

Мали грантови (2024)

Во текот на 2024 година се очекува да се реализирани седум истражувања како дел од Програмата за поддршка на млади еколози „Д-р Љупчо Меловски“. Во продолжение ви ги претставуваме кратките [...]

Средни грантови (2024)

Во текот на 2024 и 2025 година треба да се реализираат пет истражувања како дел од Програмата за поддршка на млади еколози „Д-р Љупчо Меловски“. Во продолжение ви ги претставуваме кратките [...]

Иницијатива за северни шуми: Анализа на социо-економската состојба во областа Буковиќ

Како дел од Иницијативата за северни шуми: „Обнова на шумите во Албанија и Северна Македонија“, беше спроведено теренско истражување за социо-економската состојба во областа Буковиќ. E.C.O со [...]

Мрежата за искуствено учење ги приближува природните науки и практичните наставни активности до учениците и наставниците

Македонското еколошко друштво, Ботаничката градина Скопје, Хидробиолошкиот завод Охрид, Едукативниот центар Негрево, Народна техника, Националниот парк Галичица и од неодамна, Биотехнолошката [...]

Благодарение на Програмата за поддршка на млади еколози Д-р Љупчо Меловски, Македонија има 11 нови млади научници

Единаесет млади научници како дел од Програмата за поддршка на млади еколози Д-р Љупчо Меловски, успешно спроведоа 11 научно истражувачки проекти. Станува збор за проекти кои се занимаваат со [...]

Натпревар за фотографии од водоземци и влекачи за календарот на Македонско еколошко друштво 2025

  Периодот за учество на овој натпревар е од 3 април 2024 година до 10 октомври 2024 година. Какви фотографии може да учествуваат За да бидат прифатени во натпреварот фотографиите мора да [...]

Да зборуваме повеќе за животната средина во време на растечка еколошка криза

Македонија е загрозена од различни загадувачи. Загадувањето на воздухот е едно од највисоките во Европа, големата количина на отпад не се рециклира, се влошува квалитетот на водите, има [...]