На денот на Планетата Земја – известуваме за водостој на Преспанското Езеро

Годинава, се радуваме што во рамки на теренските истражувања во Преспа затековме поплавени ливади и полни реки кои се влeваат во езерото. Ваквата состојба, заедно со снежните покривки на [...]

Средба на локалните акциони групи од регионот Шара-Кораб-Коритник

Призрен, 13.04.2022  – Претставниците на платформата „ Пријатели на Шара“ во којашто членува и МЕД учествуваа на прекугранична средба со преттавниците на двата лагови од Косово и Албанија [...]

Одржан ифнормативен настан за линданот

Во насока на реализирање на компонентата за подигнување на јавната свест во рамките на  проектот „Отстранување на техничките и економските бариери за започнување на активности за чистење на [...]

1 година по првиот состанок во живо, проектниот тим на BalkanDetox LIFE повторно се сретна на четвртиот партнерски состанок во Сремски Карловци, Србија

Минатата недела во Сремски Карловци, Србија од 4-ти до 6-ти април се одржа четвртиот партнерски состанок за проектот BalkanDetox LIFE. Главните цели на состанокот беа техничкото, финансиското и [...]

Во Призрен се одржа средба на 13 лидери на проекти од регионот Шара-Кораб-Коритник

Призрен, 14 април – Во националниот парк Шари во Косово од 12- 14 април по подолга пауза и онлајн состаноци претставниците на проектот „Одржлива иднина за регионот Шара-Кораб-Коритник“  што [...]

Информативна средба во врска со актуелното чистење на малата депонија со линдан во ОХИС

На 15.04.2022 во просториите на Македонско еколошко друштво се одржа информативна средба за новинари и засегнати страни во врска со актуелното чистење на малата депонија со линдан во ОХИС. На [...]

Поддршка на иницијативата за обележување на Ден за садење медоносни растенија

Со цел да се подигне свесноста кај сите засегнати чинители за садење на медоносни растенија кои го поддржуваат животот на пчелите и процесот на производство на мед, Словенечкиот пчеларски сојуз [...]

Младите заслужуваат квалитетна едукација за животна средина – едукативни ресурси за идни лидери за заштита на животната средина

Заврши проектот SHAPE „Локална акција за подобри политики за заштита на животна средина” во кој се обидовме да се доближиме до младите и да креираме идни лидери за заштита на животната средина. [...]