цв џцвџцвцв

Апликација за грант 2022

    А. Информации за подносителот

  • Б. Oпис на проектот

  • Oткако ќе ја испратите апликација очекувајте дека за извесен временски период ќе добиете повратен емаил од координаторот на програмата со потврда дека е примен. Апликациите ги прегледува и оценува комисија. Комисијата го задржува правото да побара дополнителни информации од апликантите, како и да предложи промени во предлог-проектот и неговиот буџет, за што ќе го консултира апликантот.
 

Verification

Start typing and press Enter to search