Билтенот на Програмата за закрепнување на балканскиот рис е издание кое ги обединува најважните новости и достигнување на сите партнери кои се вклучени во Програмата. Во овој број можете да прочитате за новините околу начинот на кој понатаму ќе се спроведува Програмата; напредокот направен во истражувањето на диви животни во Косово; придонесот кој ловците го носат на Програмата; лични приказни од нашите колеги и најважните настани и промени во националните пристапи кон зачувување на природата.

Билтенот и сите негови содржини е достапен на три јазика:

Билтен на Програмата за закрепнување на балканскиот рис

Balkan Lynx Recovery Programme Newsletter

Programi për rimëkëmbjen e rrëqebullit të Ballkanit Newsletter

Start typing and press Enter to search