Меѓународното пребројување птици во Македонија се спроведе во два викенда.
На 14-15 јануари се избројаа птиците на Преспанско и Охридско езеро, во вкупен број од 27000 и 9500 единки птици соодветно.
Наредниот викенд 21-22 јануари се избројаа птиците на Дојранско езеро (избројани околу 6100 единки) и неколку стотини на други влажни станишта и акумулации во регионот.
Временските услови беа предизвик, особено на Дојранско езеро кое беше потполно заледено, со десетина отвори во мразот.
Новинарски прилози за броењето на птиците на Дојранското езеро кој се снимаше за време на броењето може да погледнете тука
https://www.youtube.com/watch?v=KS7ysR4iCDo&feature=youtu.be
и тука
http://sitel.com.mk/na-smrznatoto-dojransko-ezero-ovaa-zima…

Меѓународното пребројување птицие мониториинг програма која се спроведува во 143 земји низ светот (од 4 различни регионални шеми кои ги претставуваат најголемите светски прелетни патишта за птици) при што се собираат податоци за бројките на водни птици на различни водни тела. Сите монитроинг активноссти ги координира Wetlands International.

IMG_20170114_142057 IMG_20170114_130554 DSCN4476 DSCN4629

Start typing and press Enter to search