На 29ти април 2013 година се одржа првиот од вкупно три настани на Шар Планина во склоп на проектот „Поврзување на луѓето и природата-вмрежување на значајните растителни подрачја“. Настанот беше организиран во соработка со ПК „Љуботен“ од Тетово, а авантурата на групата планинари започна од с. Беловиште и заврши на Беловишки Водопад. Мотото на овој настан беше „Пронајди го цвеќето“. Имено, пред групата планинари да започне со искачување кон водопадот, им беа поделени фотографии во боја од десетина чести шумски растенија, за кои постоеше огромна шанса дека ќе ги сретнат на патеката до Беловишки Водопад. И, се разбира, за оние кои ќе успееја да ги пронајдат овие растенија, следуваше награда. Интересот беше изненадувачки голем! Многу од планинарите за првпат, освен пејсажни фотографии, правеа и прекрасни фотографии од бараните растенија. Акцијата беше успешно спроведена. На крај, беа поделени награди за најактивните десет трагачи по шарпланинските цвеќиња.

Генералната цел во врска со изборот на Шар Планина како Значајно растително подрачје (ЗРП) за потребите на овој проект е следна: да ги стимулираме планинарите да фотографираат растенија за време на нивните регуларни годишни планинарски тури, за да овие фотографии во иднина се најдат на нивната web страна. На тој начин, тие се директно инволвирани во промовирање на сите големи, мали и шарени убавини на Шара.

Start typing and press Enter to search