Возобновување на шумите во Северна Македонија и Албанија

Иницијативата за северни шуми: „Обнова на шумите во Албанија и Северна Македонија“ – проект на Шведската поштенска фондација, за возобновување на шумите има за цел да придонесе за возобновувањето [...]

Иницијатива за северни шуми: Обнова на шумите во Северна Македонија и Албанија

На 6ти септември 2023 година, во НП „Маврово“, МЕД во координација со Регионалната канцеларија на IUCN за Источна Европа и Централна Азија (IUCN ECARO) и соработка со организацијата за заштита и [...]

Ревитализација на шуми во Северна Македонија и Албанија

Проектот за Ревитализација на шуми во Северна Македонија и Албанија претставува заеднички напор за соочување со еколошките предизвици, со кои се соочуваат двете земји. Како дел од Фондацијата на [...]