Почитувани колеги и соработници ве информираме дека CEEweb мрежата организира Академија посветена на Зелена инфраструктура. За таа цел, во текстот подолу, во целост ви ја пренесуваме информацијата од CEEweb:

Заинтересирани сте за зелена инфраструктура? Дали сакате повеќе да научите за зелената инфраструкрура?  Дали би сакале да се запознаете со различните европски политики на посветени на оваа тема?

Тогаш ве покануваме да присуствувате на CEEweb Академија, која ќе се одржи на 18ти и 19 Октомври 2016 во Будимпешта, Унгарија. Фокусот ќе биде ставен на зелената инфраструктура во агрономијата и градежништвото, како и на усвоените политики и практики во ЕУ за имплементација на истата. Доколку сакате да го пријавите вашето учество, направете го тоа на следниот линк: http://www.ceeweb.org/event/ceeweb-academy-2016/.“

Дополнителни информации можете да најдете на линкот: http://www.ceeweb.org/ceeweb-academy-2016/

Во прилогот на веб страната ќе ги најдете агендата и официјалниот повик за настанот.

Контакт лице: Borbála Major (major@ceeweb.org), Асистент на проект при CEEWeb.Dear colleagues and co-workers we gladly inform you that the CEEweb for Biodiversity is organizing an Academy for Green Infrastructure. Therefor in the text bellow we share CEEweb’s information for the Academy:

Interested in green infrastructure? Would like to learn more about it? To see what are the current European policies on the subject?

Then we invite you to register for the CEEweb Academy! The event will take place in Budapest, Hungary on 18th and 19th of October 2016. We will focus on agriculture and building green infrastructure, as well as on relevant EU policies and practices.
Please, register at this link: http://www.ceeweb.org/event/ceeweb-academy-2016/.”

Feel free to use the links and posts: http://www.ceeweb.org/ceeweb-academy-2016/

Find attached the draft agenda and the official call for the event.

Contact person: Borbála Major (major@ceeweb.org), Project Assistant at CEEweb for Biodiversity.

Start typing and press Enter to search