Поради состојбата со светската пандемија 6-иот Конгрес на еколозите на Република Северна Македонија е одложен за октомври 2022 година во Охрид.

Традиционално, Конгресот е со изразено меѓународно учество, и има меѓународен организациски одбор (од 15 членови) и меѓународен научен и уредувачи одбор (23 членови од 12 држави). На Конгресот може да се пријавуваат усни и постер презентации, кои треба да потпаднат под една од осумте секции: Популации, заедници и екосистеми, Хидробиологија, управување и мониторинг на води, Биолошка разновидност и нејзина заштита, Шумарство и земјоделство, Управување со природни ресурси, Загадување на воздухот, водата и почвата, Промени во животната средина и Еколошка едукација. Дополнително, на Конгресот ќе има уште најмалку четири придружни настани (три симпозиуми и една работилница). Посебно интересни се очекува да бидат презентациите за истражувањата на длабинските седименти во Охридското Езеро, кои се спроведуваа во изминатите години од Македонски и Германски научници. На Конгресот повторно свое место ќе најде Симпозиумот на студентите по биологија, а имајќи ги предвид актуелните случувања со водостојот на Преспанското Езеро, се очекува и посветениот Симпозиум за Преспа да привлече значајно внимание.

Имајќи го предвид растечкиот интерес за учество на претходните еколошки конгреси, очекуваме присуство на околу 400 учесници од земјата и регионот. Информации околу пријавувањето за Конгресот ќе бидат дополнително објавени.

МЕД ги организира еколошките конгреси еднаш на секои 4 години. Целосна информација за претстојниот Конгрес може да најдете на http://congress.mes.org.mk.

Start typing and press Enter to search

Успешно се пријавивте за известувања од весникот на МЕД.

There was an error while trying to send your request. Please try again.

Macedonian Ecological Society will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.