Светскиот ден на птиците преселници во најновото заштитено подрачје – Осогово

Првото заштитено подрачје на истокот – Осогово е домот на еден пар на египетски мршојадци кој со години гнезди во карпестите предели на планината, кои сега се дел од строго заштитената зона. [...]

Меурестиот козинец (Astragalus physocalyx) доби свој мурал во Богданци

18.05.20212 – По повод меѓународниот ден на диворастечки растенија – 18 мај, градскиот парк во Богданци се збогати со ѕиден мурал посветен на локалниот ендемит меурест козинец, што вирее [...]

Сунчица се враќа дома по зимување на Блискиот Исток

Со голема возбуда сакаме да ве информираме дека по 5 месеци зимување на Блискиот Исток светскиот патник Сунчица се врати на Балканот. Во 2019 година заедно со Фондот за дива флора и фауна на [...]

Работилница за наставници – Геодиверзитетот и биодиверзитетот на заштитените подрачја во Македонија (26.05.2021)

Доколку сакате да учествувате на Работилницата за наставници – Геодиверзитетот и биодиверзитетот на заштитените подрачја во Македонија, која ќе се одржи на 26.05.2021 во 14:00 часот, Ве [...]