Среден грант

Критериуми за аплицирање Апликантот не треба да биде постар од 30 години (на 31.01.2021). Апликантот треба успешно да реализирал мал грант од оваа програма, или да имал истакната улога во [...]

Мал грант

Критериуми за аплицирање Апликантот не треба да биде постар од 26 години (на 31.01.2021). Предложениот буџет на еден проект не смее да надмине 73.000,00 денари. Ќе бидат одобрени до 8 проекти. [...]

Локални приоритети за заштита на животната средина во регионите со заштитени подрачја

ИКС го објави истражувањето: „Локални приоритети за заштита на животната средина во регионите со заштитени подрачја“ (Демир Капија, Преспа, Струмица, Пелагонија, Тиквеш и Охрид) Кои се [...]