Промовирана платформата „Пријателите на Шара“

На 26ти септември во Тетово се одржа промотивен настан за новоформираната платформа „Пријателите на Шара“ со настап на две музички групи од Тетово. Оваа неформална платформа е составена од [...]

Спроведени кампови за следење на миграција на птиците на Дојранско езеро и на Илинска Планина

Во периодот од 24-27 август и 10-13 септември годинава се одржаа два кампа за следење на миграција на птиците на Св. Илија, Илинска Планина и над Ачикот на Дојранско езеро, соодветно. На кампот [...]

Завршен настан на проектот „Заштита и промоција на Блатниот даб – Слоештица“

Во склоп на Програмата за мали грантови која се спроведува како дел од Програмата за закрепнување на балканскиот рис, беше одржан завршен настан на краткорочниот проект “Заштита и промоција на [...]