Учење, дружење и истражување на терен

Од 15 до 18.01.2014 во Стар Дојран се одржа еколошкиот тренинг камп како дел од проектот „Едукација и јакнење на капацитетите за заштита на Дојранското Езеро, приоритетно подрачје за биолошка [...]

Одржана работилницата „Птиците и ветерните електрани“

Како дел од проектот Развој на капацитетите за заштита на преселните патишта на птиците во Медитеранот, на 10 декември се одржа работилницата со наслов „Птиците и ветерните електрани“ на која беа [...]