Јабланица заслужува да биде заштитено прекугранично подрачје

Одржани два форуми со целни групи од Струга и Вевчани по повод отпочнување на проектот за разумно користење на природни ресурси и заштита на планинскиот масив Јабланица – Шебеник Да се престане [...]

Осогово презентирано на работен состанок за прекугранична соработка, во организација на УНЕСКО!

Потенцијалите за заштита и развој на Осогово, но и проблемите за успешно спроведување на номинациониот процес во осоговскиот регион, беа презентирани на субрегионалниот работен состанок за [...]

Еколошката едукација – најважната алка во унапредувањето на животната средина!

„Приодот во еколошката едукација треба да почива на изградба на еколошки вредности и навики кај децата, од најмала возраст, кои понатаму во процесот на доживотно учење би се продлабочиле. [...]

Одржан е состанокот со мониторинг мрежата во Преспа

На 10 декември 2013 година околу триесетина претставници од различни организации од Западна Македонија се собраа за да ги поддржат активностите за заштита на балканскиот рис. Овие луѓе ја [...]