Почеток на проектот „Едукација и јакнење на капацитетите за заштита на Дојранското Езеро, приоритетно клучно подрачје за биолошка разновидност“

Од 1ви ноември 2013 година МЕД започна со реализација на проект кој цели кон креирање на локална група за зачувување на биолошката разновидност на Дојранското Езеро. Задача на проектот е да [...]

Министрите ја поддржаа Заедничката визија за прекуграничното подрачје Шара-Кораб

Тројцата министри за животна средина од Албанија, Косово и Македонија, заедно со австрискиот амбсадор и заменик германскиот амбасадор на Македонија ја потпишаа Заедничката визија за предложеното [...]

Акциониот план за заштита на рисот во НП Маврово

TНа 4 и 5 ноември 2013 година, Македонското еколошко друштво и Националниот парк Маврово ја организираа и втората работилница за изготвување на Акционен план за заштита на балканскиот рис. На [...]

Изброени 24 450 птици на Преспа

Водните птици прелетуваат илјадници километри секоја година, за време на нивниот годишен миграторен циклус. Во рамките на проектот за заштита на прелетните патишта на водните птици, на 2 ноември, [...]

Иницијатива за идно прекугранично заштитено подрачје „Шар Планина – Кораб – Дешат“

Trilateral ministerial meeting on Popova Shapka The ministries of environment of Macedonia, Albania and Kosovo together with representatives from UNEP (Vienna office) and German foundation [...]

Нов проект за заштита на прекуграничниот планински масив Јабланица-Шебеник

Македонското еколошко друштво продолжува со своите активности долж планината Јабланица. Од септември годинава започна со реализација проектот „Подобрување на прекуграничната заштита и развој на [...]