Работилницата за Конзервација Базирана на Докази (EBC) се одржа во Софија, Бугарија, од 3 до 6 јуни, 2024 година. Програмата RENATE ја иницираше и финансираше настанот, кој беше домаќин на BSPB / BirdLife Бугарија. RENATE (Враќање на Природата на Исток) има за цел да ги зајакне Партнерите на BirdLife во Источна Европа и Централна Азија, зголемувајќи го колективното влијание на BirdLife International за заштита и обновување на пејзажите низ овие региони.

Работилницата имаше активно учество од 12 обучувачи кои претставуваа SABUKO / BirdLife Грузија, FPWC / BirdLife Ерменија, Doga / BirdLife Турција, PPNEA / BirdLife Албанија, MES / BirdLife Северна Македонија и CZIP / BirdLife Црна Гора. Настанот беше воден од консултанти и координатор на RENATE, со експерти од BSPB кои го споделија своето обемно искуство во конзервација базирана на докази. Обучувачите активно се вклучија во дискусиите, покривајќи теми од развој на истражувачки прашања и планирање на дизајни на истражувања до поставување на индикаторски видови и мониторинг шеми, складирање на податоци, анализа, толкување, и конечно, објавување на резултати и интегрирање на наодите во конзервациската политика.

Работилницата исто така служеше како платформа за тестирање и лансирање на Самопроценувачкиот EBC Прирачник, кој се очекува да биде финализиран до крајот на оваа година под програмата RENATE II.

Дополнително, Работилницата за EBC обезбеди вредна можност за учесниците и организациите да разменат искуства, идеи и да се вмрежат.

Извор: BSPB.

Start typing and press Enter to search