Доколку сакате да учествувате на Работилницата за наставници – Геодиверзитетот и биодиверзитетот на заштитените подрачја во Македонија, која ќе се одржи на 26.05.2021 во 14:00 часот, Ве молиме да го пополните формуларот:

 
 

Верификација

 

Работилницата е заеднички организирана од страна на Македонското еколошко друштво, Македонското биолошко друштво и Македонското географско друштво.

Start typing and press Enter to search