Дел од Осоговските Планини се прогласени за заштитено подрачје во категоријата „заштитен предел“ со одлуката на Владата на Република Северна Македонија донесена на 17.11.2020 година. Осоговските Планини да станат првиот заштитен предел (заштитено подрачје од категорија V) претставува круна на 14 годишната работа на Македонско еколошко друштво, со поддршка на низа партнери и донатори, домашни и странски експерти како и соработката со Програмата за зачувување  на природата во Северна Македонија и Министерството за животна средина и просторно планирање.

  • „Конечно вредностите на Осогово се препознаени и станаа наше национално богатство. Ова е првиот чекор кон вистинска заштита на подрачјето. Му честитаме на идниот управувач ЈП „Национални Шуми“ и се надеваме дека истиот вредно ќе работи кон одржување и зачувување на природните вредности на Осоговските Планини. Сметаме дека локалното население ќе има со што да се гордее и што да остави на идните генерации“, изјави Деспина Китанова од Македонско еколошко друштво, која е вклучена во процесот за заштита на Осогово од 2006 година.

Имено, иницијативата Осоговските Планини да се истражат и да се стават на картата на заштитени подрачја МЕД ја започна во 2006 година, со поддршка на Франкфуртското зоолошко друштво (Германија). Потоа следеа проекти поддржани од ПроНатура, (Швајцарија), Еуронатур и Германската агенција за животна средина (ДБУ) (Германија), дел од нив спроведувани прекугранично во соработка со Бугарската фондација за биодиверзитет (BBF). Уникатните предели на Осогово беа валоризирани од професорот д-р Љупчо Меловски, долгогодишен претседател на МЕД, што ја дефинираше и категоријата на заштита – заштитен предел.

Се надеваме дека оваа одлука на Владата ќе повлече разрешница и прогласување на други заштитени подрачја во земјата, кои исто така долги години чекаат правна и суштинска заштита, а чии вредности во меѓувреме се изложени на различни притисоци.

Уживајте во убавината на Осогово тука.

Start typing and press Enter to search