Светскиот ден на птици преселници во земјата на египетските мршојадци

На 12.05. (Недела), Македонското Еколошко друштво заедно со Истражувачкото друштво на студенти биолози го одбележи Светскиот ден на птици преселници во рамки на проектот „Нова надеж за [...]