Годишна средба на ПреспаНет

На 22 јуни, во Лемос, Грција беше одржана четвртата годишна средба на членовите на ПреспаНет. На средбата беше презентирана работата на мрежата за 2015 година и беше изработен годишен  план за [...]

Работилница за мониторинг на крупни месојади

Во рамки на проектот „Поддржување на одржлива иднина за луѓето и природата на Осогово“ беше одржана еднодневна работилница за мониторинг на крупни месојади и нивниот плен. На обуката присуствуваа [...]