Влажни ливади – Преспа 2023

Оваа година се затвора циклус од четири години, во кој ги истражувавме и анализиравме дел од еколошките карактеристики и особености на влажните ливади во Преспа. Паралелно со истражувачкиот [...]

Ревитализација на шуми во Северна Македонија и Албанија

Проектот за Ревитализација на шуми во Северна Македонија и Албанија претставува заеднички напор за соочување со еколошките предизвици, со кои се соочуваат двете земји. Како дел од Фондацијата на [...]

Иницијатива за северни шуми: Ревитализација на шумите во Северна Македонија и Албанија

  Финансиер: Фондација на шведската поштенска лотарија Координатор: IUCN ECARO Партнерски организации: МЕД и PPNEA  Цел на програмата: Спречување на понатамошното губење на шумите преку [...]