За потребите на проектот: „Воспоставување зелена комуна како модел за одржливо користење на ресурсите, зачувување на биодиверзитетот и намалување на влијанието на климатските промени во регионот на Илинска-Плакенска Планина“, финансиран од Еко Свест/SIDA, предвидено е набавка и изведба на фотонапонски систем за училишната зграда во село Белица, Kичево.

Повикот со потребните информации ви го испраќаме во продолжение на линкот.

Доколку сте заинтересирани Ве молиме да доставите вашa понуда на следните меилови: todorovska@mes.org.mk и brajanoska@mes.org.mk

Краен рок за доставување на понудата е 30 август 2023 годинa!

Start typing and press Enter to search