Од 22 до 24 мај 2024 година, во Лимасол, Кипар се одржа Меѓународната конференција за криминал врз дивиот свет. Учесниците зборуваа за предизвиците и достигнувањата во регионот и потенцијалните приоритети за борбата против криминалот врз дивиот свет. Конференцијата се фокусираше на незаконското труење на диви животни, заробување и струјни удари. Арта Старова и Александра Тодоровска ја претставија работата на МЕД во проектот BalkanDetox LIFE, заедно со генералниот државен инспектор за животна средина Дарко Блинков и професорката Марина Малиш Саздовска, која предава еколошка криминалистика на Факултетот за безбедност во Скопје.

 

 

Дел од главните заклучоци на конференцијата беа:

  • Нема доволно национална координација и ресурси за истраги;
  • Потребна е зголемена едукација и подигање на јавната свест во правосудниот систем.
  • Електричната инфраструктура предизвикува смртност на дивиот свет и загрозување на видовите, што ќе се влоши со растот на населението и зголемената побарувачка на енергија. Реконструкцијата не е долгорочно решение; идното проширување треба да промовира редизајнирани столбови и употреба на XLPE или подземни жици;
  • Силната меѓународна мрежа која работи на овие теми треба да продолжи да споделува информации, да поддржува и да создава отворена база на податоци за конзистентни пријави и случаи на кривични дела врз дивиот свет.

Конференцијата се осврна на катастрофалните последици од незаконското убивање птици, како што е исчезнувањето на последниот пар на белоглави мршојадци што гнездеше во Кипар до 2023 година. Презентациите ја истакнаа улогата на полицијата, специјалните единици К9 за отрови, употребата на GPS предаватели и ренџерски услуги во спречувањето на овие активности и соработката со месни заедници.

Хозе-Антонио Алфаро од Европол ја истакна потребата од подлабоки истраги за трговијата со диви животни, истакнувајќи предизвици како измама со документи, законодавни несовпаѓања и корупција. На меѓународно ниво, Клер Папазоглу разговараше за приоритетите на Конвенцијата за преселни видови, нагласувајќи ја резолуцијата 11.16 и важноста на МИКТ (Меѓувладината работна група за незаконското убивање, заробување и трговијата на птици преселници во Медитеранот) и акционите планови на ИКБ. Таа, исто така, повика на подобро разбирање на мотивите зад овие незаконски активности преку детални социолошки истражувања. Рубен Морено-Опо, од шпанското Министерство за еколошка транзиција, разговараше за најдобрите практики на Шпанија во борбата против електричен удар на птиците, нагласувајќи ја легислативата што е важна за таргетирање на опасните електрични линии, додека од перспектива на невладина организација Карлота Виада Сауледа ја сподели својата работа на проектот Aquila a-LIFE, и застапуваше за изолирани кабли и структурни промени на столбовите преку употреба на документи како што е белата книга.

Претставници од различни земји, вклучително и Северна Македонија споделија случаи на криминал врз дивиот свет во сопствените држави, нагласувајќи ја потребата од подобрување на националните капацитети, стручното знаење на инспекторските служби и меѓувладината соработка.

Организатори на настанот беа Birdlife Cyprus и Фондацијата за заштита на мршојадците (VCF) и конференцијата беше организирана во рамки на проектите BalkanDetox LIFE (LIFE19 GIE/NL/001016) и LIFE with Vultures (LIFE18 NAT/CY/001018).

На последниот ден, групата уживаше во извонредната екскурзија до карпите Епископи, па потоа до локална фарма за кози. Исто така, беше посетено и блиското хранилиште каде што белоглавите мршојадците летаа над учесниците и долж живописните пејзажи на Кипар.

 

Start typing and press Enter to search