Time frame: April 2014 – December 2015

Funding: Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF)

Partners: Municipalities of Struga and Vevchani, and the Public Enterprise “Macedonian Forests”.

Project goal: Raising public awareness, enhanced education and enabling NGOs to take part in the protection and conservation of the Drim River watershed.

Additional information can be found on the following website: http://act4drin.net. 

Project video: http://vimeo.com/102319260.

Contact person: Natalija Melovska angelova@mes.org.mk

Проектни активности

Ехо од Дрим

Трилогија на кратки филмови за природните убавини, значењето и заканите на дримското сливно подрачје. Прв дел – Шепотот на водата Втор дел – Одблесок на животот Трет дел – Влијание на [...]

Bythinella melovskii – нов вид на слатководен полжав за Р. Македонија

Во рамки на проектот „Вода за езерата, блатата, изворите и луѓето на планината Јабланица”, при анализата на макроинвертебратните видовиво водните живеалишта, идентификуван е нов таксон од класата [...]

Презентација за статусот на водите на планината Јабланица

На ден 18.02.2015, во Хотелот Дрим, Струга во рамки на проектот „Вода за езерата, блатата, изворите и луѓето на планината Јабланица“ беше одржана јавна презентација за состојбата на водните [...]

Start typing and press Enter to search