Почитувани соработници и членови,  Македонското еколошко друштво ја пренесува информацијата од CEEWeb – Мрежа на Југоисточна Европа за заштита на биодиверзитетот, за два Меѓународни конкурси:

1. 6-ти Green-Go Конкурс за кратки филмови. Повеќе информации за овој Конкурс ќе најдете на следниот линк: http://greengofest.eu/wp-content/uploads/green_go_call_en_short_2016.pdf

2. Green Roof Beauty Contest – Фотоконкурс за најубав зелен покрив од урбаното зеленило. Целта на овој конкурс е подигнување на јавната свест за важноста на Зелена инфраструктура.Dear Colleagues and Co-workers, Macedonian Ecological Society is sharing the information given by the CEEWeb about two Campaigns they have announced:

1. 6-th Green-Go Short Film Contest. More information about this Contest can be found on the following link: http://greengofest.eu/wp-content/uploads/green_go_call_en_short_2016.pdf

2. Green Roof Beauty Contest – photo contest where photographs of the most beautiful green roofs and other urban greeneries, with the aim to raise awareness about the importance of green infrastructure.

Start typing and press Enter to search