In the period of 5th – 10th November 2012, a MES representative participated in the Annual meeting of CEEweb, the Academy and the working group for sustainable tourism, which took place in Kiralyret, Hungary. Sixteen organizations, members of CEEweb attended the event and shared their ideas and experiences as well as finalized the 2013 working plan. More information can be found on the following link: www.ceeweb.org

Во периодот од 05-10 ноември 2012 година, претставник на МЕД учествуваше на Годишното собрание на CEEweb, Академијата и работната група за оддржлив туризам, кој се одржаа во Kiralyret, Унгарија. На настаните присуствуваа 16 организации, членки на CEEweb. Се споделија идеи и искуства,и се финализираше планот за работа за 2013 година. Повеќе информации можете да најдете на следниот линк www.ceeweb.org

 

Start typing and press Enter to search