Time frame: 2013–2015

Funding: European Union, 2007-2013 IPA Cross-border Programme Republic of Macedonia – Republic of Albania

Partners: PPNEA (Albania) and EuroNatur (Germany)

Project goal: Stirring the promotion of positive practices for the sustainable use of natural resources in five municipalities along the Jablanica-Shebenik mountain range, as well as awareness raising in the local community on the sustainable use of natural resources through eco-friendly methods. Since this is an educational package which foresees training of local population through workshops, cross-border field trips and other forms of education, the end result is expected to ensure better management of the Jablanica-Shebenik transboundary protected area.

Contact person: Frosina Pandurska-Dramikjanin pandurska@mes.org.mk

Проектни активности

Прекуграничен саем за добри практики – завршен настан на ИПА проектот за планинскиот масив Јабланица-Шебеник

Со саем на еколошки производи од пограничните општини во Македонија и Албанија, традиционална музика, видео презентации и традиционална храна беше заокружен прекуграничниот ИПА проект [...]

MES presents their project for the Jablanica-Shebenik mountain range in the IPA Fair in Tirana

The Macedonian Ecological Society participated in the IPA Fair Programme for Cross-border Cooperation between Macedonia and Albania, held on the 23 September in Tirana. MES presented their [...]

30-ина студенти беа гости во НП Јабланица-Шебеник, Албанија – Летен студентски камп во Фуш Студен, Албанија

30-тина студенти од Македонија и од Албанија од 24-30 август 2014 година во Фуш Студен, Албанија учествуваа на летен студентски камп организиран во рамки на ИПА прекуграничниот проект [...]

Повик за еколошки летен тренинг камп

Еколошки камп за студенти од 24-30 август 2014г. во НП Јабланица-Шебеник во Албанија Македонско еколошко друштво во рамки на проектот „Подобрување на прекуграничната соработка и развој на [...]

Поддршка од локалните власти на Струга и Вевчани за идно прекугранично заштитено подрачје Јабланица-Шебеник

Градоначалниците на Струга и Вевчани, како и на општините од Албанија, Либражд, Стеблева, Луник и Рајца ја поддржуваат иницијативата планинскиот масив Јабланица – Шебеник  да се прогласи за [...]

Едукативен пикник – „Да се запознаеме со природните вредности на Јабланица“

Македонското еколошко друштво заедно со Локалната агенција за развој на Струга на четврти jуни 2014 година организираше едукативен пикник за најмладите од Општина Струга и Општина Вевчани под [...]

Јабланица има што да им понуди на идните туристи, но регионот треба да работи многу за да се развива екотуризмот а ресурсите да се користат на одржлив начин

Јабланица има огромен потенцијал за развој на екотуризмот, но за да се случи тоа потребна е поголема едукација на локалното население, поголема активност на локалните власти и секако подобрување [...]

Локалното население од Струга и Вевчани бара соодветна заштита на природните ресурси на Јабланица

Учесниците на правата тематска работилница „Традиционално користење на природните ресурси, одржливо наспроти неодржливо користење на ресурсите“ којашто на 1-ви Февруари во организација на МЕД се [...]

Јабланица заслужува да биде заштитено прекугранично подрачје

Одржани два форуми со целни групи од Струга и Вевчани по повод отпочнување на проектот за разумно користење на природни ресурси и заштита на планинскиот масив Јабланица – Шебеник Да се престане [...]

Нов проект за заштита на прекуграничниот планински масив Јабланица-Шебеник

Македонското еколошко друштво продолжува со своите активности долж планината Јабланица. Од септември годинава започна со реализација проектот „Подобрување на прекуграничната заштита и развој на [...]

Start typing and press Enter to search