Time frame: 2013–2015

Funding: Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF), BirdLife International, DOPPS – BirdLife Slovenia.

Project goal: Creation of local conservation group at the KBA Lake Dojran.

Contact person: Ksenija Putilin putilin@mes.org.mk

Проектни активности

Учење, дружење и истражување на терен

Од 15 до 18.01.2014 во Стар Дојран се одржа еколошкиот тренинг камп како дел од проектот „Едукација и јакнење на капацитетите за заштита на Дојранското Езеро, приоритетно подрачје за биолошка [...]

Почеток на проектот „Едукација и јакнење на капацитетите за заштита на Дојранското Езеро, приоритетно клучно подрачје за биолошка разновидност“

Од 1ви ноември 2013 година МЕД започна со реализација на проект кој цели кон креирање на локална група за зачувување на биолошката разновидност на Дојранското Езеро. Задача на проектот е да [...]

Start typing and press Enter to search