Најдобрата прослава на Светскиот ден на птиците преселници досега. Благодарност до Дојран, дојранчани, птиците и волонтерите од регионот.

Фотографии: Ксенија Путилин 

The best World Migratory Bird Day celebration so far. Thanks to Dojran, the locals, the birds and the volunteers.

 

Photos by: Ksenija Putilin

Start typing and press Enter to search