Time frame: 2012–

Funding: MAVA Foundation

Partners: Doga Dernegi (Turkey), Society for the Protection of Nature in Lebanon, BirdLife Cyprus, BirdLife Malta, Centre for Protection and Research of Birds of Montenegro, Research Group for the Protection of Birds in Morocco, and Les Amis des Oiseaux (Tunisia)

Project goal: Project’s main goal is to protect African-Eurasian flyways by establishing a firm and dynamic NGO network in the Mediterranean. The project aims at strengthening the eight national NGOs, thereby ensuring more efficient efforts to conserve both key bird species and important bird areas and habitats along the African-Eurasian flyways. Additionally, the project will provide support in taking steps for minimizing threats to migratory birds in the region. Exchange of knowledge about flyways and coordination of activities are also included in the project tasks.

Contact person: Danka Uzunova uzunova@mes.org.mk

Проектни активности

Модровраните добија бесплатни домови!

МЕД и ЕВН Македонија поставија куќарки за гнездење за модроврани, пилот активност со цел да се зголемат можностите за гнездење на овој егзотичен вид. Модровраните имаат ограничен ареал на [...]

Пребројувањето на птици презимувачки за 2017 во Македонија заврши

Меѓународното пребројување птици во Македонија се спроведе во два викенда. На 14-15 јануари се избројаа птиците на Преспанско и Охридско езеро, во вкупен број од 27000 и 9500 единки птици [...]

Тренинг за изработка на карта на сензитивност на птици и енергетска инфраструктура на Македонија – за што таа служи?

Енергетската инфраструктура во Македонија и сите стратешки документи поврзани со енергетика никогаш не ја вклучиле компонентата на дивиот свет (особено птиците) при дефинирање на одржливи [...]

Training for identification of bird species and their migratory patterns

The Mountaineering Club “Bigla – Ilinica” organized their final activity as a part of their microgrant “Falling in Love with Birds” financed by the project “Capacity Building For Flyway [...]

Спроведени кампови за следење на миграција на птиците на Дојранско езеро и на Илинска Планина

Во периодот од 24-27 август и 10-13 септември годинава се одржаа два кампа за следење на миграција на птиците на Св. Илија, Илинска Планина и над Ачикот на Дојранско езеро, соодветно. На кампот [...]

Камп за следење на миграција на птици

По четврт пат МЕД организира камп за следење на миграција на птици. Камповите ќе се одржат од средината на август до почетокот на септември на Илинска Планина и Дојран. Кампот ќе се организира во [...]

Белиот нуркач (Mergellus albellus) е птица на годинешниот цензус на водни птици!

Белиот нуркач (Mergellus albellus) е избран за птица на зимскиот цензус на водни птици, организиран од тим на  на професионалци и волонтери на МЕД, којшто се одржа на 17 и 18 јануари. За време на [...]

Клучни закани за птиците преселници во Медитеранот – размена на искуства

Во Никозија минатата недела под покровителство на BirdLife Кипар се одржа работилница на која земјите кои се дел од Медитеранските прелетни патишта разменуваа искуства за намалувањето и [...]

Птиците и ветерните електрани – преглед на домашните и странските искуства и идни насоки за меѓусекторска соработка

Македонско еколошко друштво (МЕД) ја презема иницијативата ја организирање на работилница на која по втор пат се сретнаа заинтересираните страни во областа на развој на обновливи енергии и [...]

Одржана работилницата „Птиците и ветерните електрани“

Како дел од проектот Развој на капацитетите за заштита на преселните патишта на птиците во Медитеранот, на 10 декември се одржа работилницата со наслов „Птиците и ветерните електрани“ на која беа [...]

page 1 of 2

Start typing and press Enter to search