Annual meeting of members involved in Osogovo wildlife monitoring

Results of the current monitoring in Osogovo were presented in the meeting. Additionally, the Strategy for the Monitoring Network of Osogovo Mountains was reviewed. Cooperation between MES and [...]

Пребројувањето на птици презимувачки за 2017 во Македонија заврши

Меѓународното пребројување птици во Македонија се спроведе во два викенда. На 14-15 јануари се избројаа птиците на Преспанско и Охридско езеро, во вкупен број од 27000 и 9500 единки птици [...]