Нов проект „Одржлива иднина за БиоНет“

Проектот „Одржлива иднина за БиоНет“ е нов проект во кој МЕД е вклучен во партнерство со Центарот за животната средина од Босна и Херцеговина, ППНЕА од Албанија и Финч од Косово a којшто ќе се [...]