Одржливо искористување на трската од Моноспитовско Блато

Во склоп на обуката за лидери во заштитата на животната средина НатуРегио_Балкан која се спроведува од страна на германската академија за еколошка едукација NNA, се реализира индивидуален проект [...]

Резултати од повикот за поднесување на предлог проекти за локален одржлив развој на подрачјето на Илинска и Плакенска Планина

На објавениот повик за поднесување проектни концепти/проекти за доделување мали грантови на подрачјето на Илинска и Плакенска Планина заклучно со 30.12.2014 година, пристигнаа вкупно 8 [...]

Белиот нуркач (Mergellus albellus) е птица на годинешниот цензус на водни птици!

Белиот нуркач (Mergellus albellus) е избран за птица на зимскиот цензус на водни птици, организиран од тим на  на професионалци и волонтери на МЕД, којшто се одржа на 17 и 18 јануари. За време на [...]