Поставување на фото-замки „Пелистер 2014“

Тимот за истражување на балканскиот рис од Македонско еколошко друштво во соработка со ренџерите од Националниот парк Пелистер и ловочуварската служба на здружението на ловџии Преспа – [...]

Одбележани 65 години од формирањето на Српското биолошко друштво

Во Белград на 22 јануари оваа година се оддржа свечено собрание на Српското биолошко друштво, на кое се одбележа 65 години од неговото основање и 65 години од излегувањето на меѓународното [...]

Истражувања со фото-замки во заштитеното подрачје Јасен и Националниот парк Пелистер

Македонското еколошко друштво, во соработка со ЈПУЗПП Јасен и Националниот парк Пелистер започна активности поврзани со истражување преку методата на фото-замки кое ќе се спроведе на територијата [...]

Локалното население од Струга и Вевчани бара соодветна заштита на природните ресурси на Јабланица

Учесниците на правата тематска работилница „Традиционално користење на природните ресурси, одржливо наспроти неодржливо користење на ресурсите“ којашто на 1-ви Февруари во организација на МЕД се [...]

Парк Преспа: на крстопатот за одржливост

2014 Светски ден на водни живеалишта и четири предизвици за иднината на Преспа Преспа, езеро од меѓународно значење во сите три земји кои го делат, стои на крстопат во 2014 година, помеѓу стариот [...]