Минатата недела во Сремски Карловци, Србија од 4-ти до 6-ти април се одржа четвртиот партнерски состанок за проектот BalkanDetox LIFE. Главните цели на состанокот беа техничкото, финансиското и комуникациското управување на проектот, како и неопходните следни активности што треба да се преземат. За време на состанокот, партнерите разговараа за целокупната имплементација на проектот од последниот партнерски состанок што се одржа во април 2021 година во Велес, Македонија.

Членовите на тимот на МЕД ги презентираа досегашните достигнувања, како и неопходните следни чекори за проектот во Македонија. Сите партнерски организации споделија дека ги делат сличните пречки и тековни проблеми при одредени проектни активности во своите земји. Овие дискусии беа особено корисни, дозволувајќи простор за размена на идеи и предлози за решенија.

Интересна точка на дискусија беа курсевите на Академијата за криминал против дивиот свет кои се одржаа во изминатата година и ќе продолжат да се организираат со нова група, ова лето во Шпанија. Новата група од Северна Македонија ќе вклучува претставници од Инспекторат за животна средина, Ветеринарен инспекторат и Факултет за ветеринарна медицина.

Важна забелешка на дискусијата беше итната потреба да се официјализираат националните работни групи и да се усвојат Националните акциски планови за борба против труење на диви животни во секоја земја. Овие активности би помогнале во креирањето на национални стандардни оперативни протоколи, во случаи на труење на дивиот свет. Во Северна Македонија овој вид протокол е итно потребен за да се обезбедат ефективни и ефикасни мерки на ваквите инциденти со труење.

Организациите имаа можност да работат на финансиските прашања и да му постават прашања на финансискиот тим на тимот за координација. Во однос на комуникациската сесија, беше презентиран општ преглед на онлајн присуството на проектот, како и новата веб-страница. Во текот на следниот месец, пошироката јавност може да очекува веб-страницата да има преводи на сите балкански јазици, кои учествуваат во проектот, вклучително и на македонски. За претстојниот период се планирани клучни резултати, кои вклучуваат проектни материјали што може да се споделат на пошироката јавност и клучните засегнати страни, како и едукативни видеа за штетните ефекти од труењето на дивиот свет.

Учесниците на состанокот заминаа расположени и мотивирани за важната работа што ги очекува во следните 4 години!

Проектот „Балкан Детокс LIFE“ доби средства од Програмата LIFE на ЕУ.

Start typing and press Enter to search