Настани и проекти до прогласувањето на Шар Планина спроведувани од Македонско еколошко друштво и платформата „Пријатели на Шара“ 2011-2021 година

(кликнете на линковите подолу за повеќе информации)

2011 – 2013

Проект „Промоција на природните ресурси на Шар Планина преку едукација за животна средина и инволвирање на засегнатите страни“, Македонско еколошко друштво

2013

Трилатерален состанок за идно прекугранично заштитено подрачје „Шар Планина-Кораб-Дешат“, со поддршка на УНЕП во соработка со Македонско еколошко друштво

Промоција на резултати од програма за мали грантови реализирани на Шар Планина во рамки на проектот „Промоција на природните ресурси на Шар Планина преку едукација за животна средина и инволвирање на засегнатите страни“, спроведуван од Македонско еколошко друштво

2015

Трибина за природните вредности на Шар Планина во Тетово, организирана од Македонско еколошко друштво

Промоција на платформата „Пријатели на Шара“ во Тетово

2016

Конференција за важноста од прогласување на Шар Планина за национален парк, во организација на платформа „Пријатели на Шара“, Драгаш, Косово

Истражување на јавното мислење на локалното население во Полог во врска со Шар Планина како национален парк

2017

Реакција за изградба на патишта на Шар Планина на „Пријатели на Шара“

2018

Конференцијата „Одржлива иднина за Шар Планина преку формирање на заедничка визија и прекугранично советодавно тело“ во организација на Платформата „Пријатели на Шара“

2019

Денот на Шар Планина, во организација на „Пријателите на Шара“

2020

Соопштение на „Пријателите на Шара“, „Не треба да се одолговлекува постапката за НП Шар Планина

Форум за промоција на природните вредности на Шар Планина, во организација на ЦЕД, Теарце и „Пријателите на Шара“

2021

Промоција на истражување за јавното мислење на локалното население во Полог во врска со иден национален парк на Шар Планина, споредбена анализа 2016-2021

линк до самите истражувања тука

 

Start typing and press Enter to search