• prespa-park-small

  Преспанско Езеро

  Преспанско Езеро
 • ris-vo-NP-Mavrovo

  рис во НП Маврово

  Рис во НП Маврово
 • Pelister 1

  Обука на Пелистер

  Обука на Пелистер

Годишна средба на членовите вклучени во мониторингот на диви животни на Осогово

На средбата беа претставени резултатите од актуелниот мониторинг на Осогово и разгледана е Стратегијата на мониторинг мрежа за диви животни на Осогово. Соработка на МЕД и локалните партнери вклучени во мониторингот резултираше со позитивни реултати, како: собирање на поголем број податоци за моменталната состојба со крупните ѕверови и нивниот плен, обуки за користење на соодветни […]

02/8/17 12:28

Пребројувањето на птици презимувачки за 2017 во Македонија заврши

Меѓународното пребројување птици во Македонија се спроведе во два викенда. На 14-15 јануари се избројаа птиците на Преспанско и Охридско езеро, во вкупен број од 27000 и 9500 единки птици соодветно. Наредниот викенд 21-22 јануари се избројаа птиците на Дојранско езеро (избројани околу 6100 единки) и неколку стотини на други влажни станишта и акумулации во […]

02/3/17 1:38

Обука за ГИС за партнерските организации во БЛРП

Во рамки на Програмата за закрепнување на Балканскиот рис, во периодот 14-16 Декември 2016, беше спроведен интензивен тренинг курс за проектните партнери, за основи на Географските Информациони Системи и картографијата. Тренингот беше одржан во канцеларијата на организацијата “PPNEA”, во Тирана, беше спроведен од Македонско еколошко друштво, а присуствуваа три учесници од ППНЕА и два учесника […]

01/10/17 1:49

Тренинг за изработка на карта на сензитивност на птици и енергетска инфраструктура на Македонија – за што таа служи?

Енергетската инфраструктура во Македонија и сите стратешки документи поврзани со енергетика никогаш не ја вклучиле компонентата на дивиот свет (особено птиците) при дефинирање на одржливи енергетски пракси и инфраструктура. Тренингот за изработка на карта на сензитивност на птици и енергетска инфраструктура ја има токму таа цел – да ги собере сите релевантни чинители од енергетскиот […]

12/16/16 2:30

Дивиот свет на Осоговски Планини

Почитувани, Македонско еколошко друштво ве информира дека е направена Facebook страницата „Дивиот свет на Осоговските Планини“. Страницата е дел од проектот „Подржување на одржлива иднина за луѓето и природата на Осоговските Планини“  и е направена во соработка со Бугарската Фондација за Биоразнообразие и Еуронатур. Целта на оваа страница е информирање на пошироката јавност за состојбата […]

11/22/16 12:40