• prespa-park-small

  Преспанско Езеро

  Преспанско Езеро
 • ris-vo-NP-Mavrovo

  рис во НП Маврово

  Рис во НП Маврово
 • Pelister 1

  Обука на Пелистер

  Обука на Пелистер

Обука за ГИС за партнерските организации во БЛРП

Во рамки на Програмата за закрепнување на Балканскиот рис, во периодот 14-16 Декември 2016, беше спроведен интензивен тренинг курс за проектните партнери, за основи на Географските Информациони Системи и картографијата. Тренингот беше одржан во канцеларијата на организацијата “PPNEA”, во Тирана, беше спроведен од Македонско еколошко друштво, а присуствуваа три учесници од ППНЕА и два учесника […]

01/10/17 1:49

Тренинг за изработка на карта на сензитивност на птици и енергетска инфраструктура на Македонија – за што таа служи?

Енергетската инфраструктура во Македонија и сите стратешки документи поврзани со енергетика никогаш не ја вклучиле компонентата на дивиот свет (особено птиците) при дефинирање на одржливи енергетски пракси и инфраструктура. Тренингот за изработка на карта на сензитивност на птици и енергетска инфраструктура ја има токму таа цел – да ги собере сите релевантни чинители од енергетскиот […]

12/16/16 2:30

Дивиот свет на Осоговски Планини

Почитувани, Македонско еколошко друштво ве информира дека е направена Facebook страницата „Дивиот свет на Осоговските Планини“. Страницата е дел од проектот „Подржување на одржлива иднина за луѓето и природата на Осоговските Планини“  и е направена во соработка со Бугарската Фондација за Биоразнообразие и Еуронатур. Целта на оваа страница е информирање на пошироката јавност за состојбата […]

11/22/16 12:40

Конкурс на кратки филмови и фотоконкурс посветени на заштитата на животната средина и биолошката разновидност

Почитувани соработници и членови,  Македонското еколошко друштво ја пренесува информацијата од CEEWeb – Мрежа на Југоисточна Европа за заштита на биодиверзитетот, за два Меѓународни конкурси: 1. 6-ти Green-Go Конкурс за кратки филмови. Повеќе информации за овој Конкурс ќе најдете на следниот линк: http://greengofest.eu/wp-content/uploads/green_go_call_en_short_2016.pdf 2. Green Roof Beauty Contest – Фотоконкурс за најубав зелен покрив од урбаното зеленило. […]

10/26/16 10:44

Програма за V-ти Конгрес на еколозите на Македонија со меѓународно учество

Кликнете на Програмата за да можете да ја погледнете. Постерите кои што ќе бидат изложени, треба да бидат изработени во димензии: 80 x 100 cm

10/13/16 10:08