Cycling and birding around Prespa Lake

In mid-September, MES in cooperation with the Bicycle club Milton Manaki and Bicycling-mountaineering club PrepsaBike organized a join event on birdwatching during a cycling tour around the [...]

International Vulture Awareness Day in the Skopje ZOO

On September 7th the Macedonian Ecological Society in collaboration with the Biology Students’ Research Society held a celebration for the International Vulture Awareness Day in the Skopje ZOO. [...]

2017 World Wetlands Day

Today we mark the World Wetlands Day! Each year, the Ramsar Convention celebrates this day with an event that includes various games and activities. This year several messages were prepared and [...]

2017 Skopje Green Belt Day

The Skopje City Park’s Central Park Cafe hosted the celebration of the Green Belt Day on 24 September 2017 with various activities and a themed photo exhibition. Through interactive games [...]

Skopje Loves Birds on the 2017 World Migratory Bird Day

The 2017 World Migratory Bird day in Macedonia was celebrated under the motto “Skopje Loves Birds” on the 14 May. The event started at 12 p.m. in the Skopje City Park. Together with the citizens [...]

Европски денови за набљудување птици, октомври 2016

Македонското еколошко друштво и европското семејство на амбасадори учествуваше во настанот кој обедини 20.000 учесници низ Европа – 5.8 милиони птици видени на миграција за време на [...]

Ден на зелениот појас, Преспа 2016

На 24 септември 2016 година, на брегот на Преспанското Езеро се одбележа за прв пат Денот на зелениот појас. Градоначалниците на трите општини кои го делат преспанскиот регион – Општина [...]

Светски ден на водните живеалишта, 2016

Основците од целиот прекуграничен Преспа регион ни покажаа како изгледа влажното живеалиште низ нивните очи! По повод Светскиот ден на водните живеалишта, 2 февруари, децата од прекугранична [...]