Изложба и натпревар на детски цртежи на тема Шумите – чувари на природата

  Во рамките на 4 Конгрес на еколозите на Македонија се одржа и натпревар во детски цртежи на тема: Шумите – чувари на природата. Вкупно пристигнаа 289 цртежи од 15 основни училишта од [...]