The wild side of Prespa – the beginning of a series of events

MES-Resen is organizing a series of lectures titled “The wild side od Prespa”. The short presentations are meant to introduce all interested parties (especially locals) to biodiversity monitoring [...]

Spring Alive

Цел на проектот: Да се придонесе кон промоција на позитивните практики за oдржливо користење на природните ресурси во шест општини долж Шар Планина. Активно вклучување на локалните чинители во [...]

The Woodpecker Trail