Светските денови за птици преселници, 2015

МЕД организираше посета на гнезда на штркови кои се поставени на електрични столбови во Јужна и Источна Македонија, со цел да процени дали истите се сигурни и за птиците и за електричната мрежа. [...]

Отворање на првата стрип изложба во МКЦ во Битола

Во рамките на проектот Поврзување на луѓето со природата – зајакнување и вмрежување на граѓанските здруженија во Македонија на 7 мај 2015 година беше отворена првата стрип изложба во Младинскиот [...]

6 May is Stork Day in Cheshinovo-Obleshevo!

The youth of the Municipality of Cheshinovo-Obleshovo celebrated Stork Day on 6 May with educational games on stork migration and art workshops. Furthermore, the Municipality has decided to [...]