Член на МЕД се станува со пополнување на пристапница и уплаќање на годишната членарина. Уплатата на членарината се врши со банкарски трансфер – уплатница. Членството се продолжува секоја година.

Висината на годишната членарина е 500 денари за лица со лични примања (вработени и пензионери), и 100 денари за лица без примања (ученици, студенти и невработени).

Пополнување на уплатницата:

Примач:
Македонско еколошко друштво

Трансакциска сметка:
300000000278717

Депонент на:
Комерцијална банка АД, Скопје

Цел на дознака:
Уплата на членарина за тековната година

Пред пополнувањето на пристапницата, Ве молиме да се запознаете со статутот, визијата и мисијата на МЕД.

Пристапница:

Пристапница

 

Верификација

 

 

Start typing and press Enter to search