Претставници од сите пет земји кои беа вклучени во IPAnet проектот се состанаа во Бугарија во периодот од 29.10 до 02.11. 2012 година. Средбата беше организирана со цел презентирање на резултатите од реализираните активности во изминатите осум месеци. Проектот беше оценет како успешно спроведен што беше причина за изработка на нацрт план за негово потенцијално продолжување.

Македонското еколошко друштво во склоп на овој проект реализираше вкупно 9 настани за промовирање на три значајни растителни подрачја во Македонија. Со овие настани беа опфатени околу 200 луѓе кои имаа можност да слушнат повеќе информации во врска со растителниот диверзитет на Македонија.

Моментално во тек се и завршните активности околу печатењето на промотивните материјали. Овој проект официјално завршува на 15ти декември, 2012 година.

 

Start typing and press Enter to search