МЕД организираше посета на гнезда на штркови кои се поставени на електрични столбови во Јужна и Источна Македонија, со цел да процени дали истите се сигурни и за птиците и за електричната мрежа.

Овие активности беа остварени во викендот на 9-10 мај, со цел обележување на Светските денови за птици преселници.

Почнете да пишувате и стиснете Enter за да пребарате