Дали си студент на Шумарски факултет? Од 18 до 22 јули 2016 на грчката страна на Преспа ќе се одржи ЛЕТНА ШКОЛА за Управување со шуми и пасишта.

Дознај повеќе овде.

Are you a student at the Faculty of Forestry? A summer school will be held between 18 July to 22 July on the Greek side of Prespa for the Management of Silvo-pastoral ecosystems.

If you’re studying at the “Ss. Cyril and Methodius” University, find out more here.

Почнете да пишувате и стиснете Enter за да пребарате