Connection Information

To perform the requested action, WordPress needs to access your web server. Please enter your FTP credentials to proceed. If you do not remember your credentials, you should contact your web host.

Connection Type

Од 23-24 јануари во Гевгелија, вкупно 25 претатсвници на различни нивоа на структурите на МЕД учествуваа во развој најновиот Стратешки план на МЕД, планиран да се спроведува  пет години и тоа од годинава па се до 2024 година.

Работилницата ја водеа модераторите од BirdLife International, Ленке Балинт, раководител на одделот за партнерства, развој и заедници, и Марија Јурчевич, помошник за развој на балканското партнерство на BirdLife International. Учесниците дадоа свој придонес кон развивање на новата структура на новиот Стратетшки план, како и придонес кон проширување на обемот на работата на Друштвото.

Тие ја дефинираа основната структура и планираните активности за новиот Стратешки план, и истовремено презентираа нови потенцијални насоки за делување во сопствените подрачја на работа.

Инаку прва фаза од подготовката на новиот Стратешки план за МЕД за периодот 2020-2024 беше процесот на самооценка на организацијата,  кој се случи во Велес, од 11-12 декември 2019 година.

Целта на самооценката беше презентирање на видувањата и мислењата на претставници на различни структури на МЕД кон тоа како организацијата се подобрила во последниот период и како може да се подобри повеќе во иднина. Темите за самооценката вклучуваа од зачувување и заштита на видови, преку заштита и управување на заштитени подрачја до организациски развој и организациска култура.

Стратешкиот план ќе биде презентиран пред членовите на Собранието на МЕД во март, кога се очекува да биде и официјално усвоен.

Почнете да пишувате и стиснете Enter за да пребарате