На Осогово му треба шанса за поголема заштита бидејќи со години наназад природата во овој крај е под голем притисок од страна на човекот. Постои илегална сеча, криволов, незаконски риболов, а нема и соодветна контрола во однос на користењето и продажбата на печурките, лековитите растенија и другите шумски плодови. Доколку овие ресури не се користат плански во иднина ќе бидат сведени на минимум, токму затоа потребно е нивно правилно управување, вели координаторката на проекот „Формирање на прекуграничен Биосферен резерват Осогово, меѓу Македонија и Бугарија“ од Македонско еколошко друштво, Деспина Китанова за магазинот Лице в лице. Повеќе прочитајте на следниот линк..

Шанса за Осогово

Start typing and press Enter to search